Qui som?

Informació institucional: El Centre d’Esplai Mainada és una entitat fundada l’any 1980 i amb una llarga tradició pel que fa a l’educació en el lleure. Es troba situat a les instal·lacions del Foc Nou de la Parròquia Major de Santa Coloma de Gramenet i pertany a la Fundació Pere Tarrés.

L’Esplai és una entitat no lucrativa, més concretament una organització voluntària. Va ser format després de desaparèixer una altra entitat de lleure que hi havia a la Parròquia.

Quan l’Esplai va obrir les seves portes, la ciutat comptava amb una gran participació de la població en el lleure, hi havia més d’una desena de centres. Actualment, però, només existeixen dos esplais. Cal dir, que el Centre d’Esplai Mainada és l’únic que ha continuat ininterrompudament aquests 35 anys i que, per tant, actualment és l’esplai amb més història de tota la ciutat de Santa Coloma. Per això, és normal trobar-nos amb què alguns membres de l’equip de monitors actual són fills dels joves que van formar l’Esplai Mainada.

Ideari: en aquest apartat quedarien marcades la majoria de les opcions de fons de l’Esplai.

Un home/dona:

 • Que consideri més important ser que posseir.
 • Crític i reflexiu sense ser passiu
 • Conscient de la seva capacitat transformadora del món.
 • Solidari amb els altres i arrelat a la seva comunitat (barri, poble, país…).
 • Unit a la natura.
 • Compromès amb un estil de vida escollit lliurement i conscientment a partir de l’Evangeli.

-Una societat:

 • Justa i democràtica.
 • Que reconegui el pluralisme polític i les llibertats col·lectives i personals.
 • Que promogui el dret a la participació en la vida pública i que la seva gestió sigui feta segons el desig dels seus membres.
 • Que visqui en pau, estigui per la no-violència i en contra de la guerra.
 • Que respecti els drets naturals de totes les nacions i grups humans.

– Una creença:

 • Que possibilita el descobriment de la persona de Jesús i el seu missatge alliberador.
 • Que respongui a la recerca del sentit de l’existència humana amb el missatge de Jesucrist.

Una opció educativa:

 • Que dugui a terme una pedagogia globalitzadora.
 • Que permeti, a través del grup, el descobriment del propi ésser i l’afirmació de la personalitat.